Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Lp.

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

1

Dochody w tym:

bieżące

majątkowe

15 790 385,00

13 103 729,00

2 686 656,00

4 203 863,15

3 940 878,62

262 984,53

2

Wydatki w tym:

bieżące

majątkowe

15 600 769,00

12 905 224,00

2 695 545,00

3 534 537,97

3 527 090,41

7 447,56

3

Nadwyżka (deficyt)

189 616,00

669 325,18

4

Przychody w tym

pożyczki i kredyty

3 170 732,00

3 040 000,00

132 063,86

-----

5

Rozchody w tym:

spłaty pożyczek i kredytów

3 360 348,00

3 360 348,00

507 745,94

507 745,94