Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłosił konkurs pn. „Najlepszy produkt Powiatu Strzeleckiego 2016”, którego rozstrzygnięcie odbędzie się podczas tegorocznej Gali Lauri 2017. Celem konkursu jest wyróżnienie oraz promowanie produktów i usług wytworzonych przez producentów Powiatu Strzeleckiego. Uczestnikami konkursu mogą zostać podmioty gospodarcze, których produkty/usługi zostały zgłoszone w I etapie konkursu tj. same dokonały zgłoszenia bądź zostały zgłoszone przez gminy Powiatu Strzeleckiego, instytucje zrzeszające rolników, przedsiębiorców lub producentów rolnych. Podmioty gospodarcze muszą mieć siedzibę na terenie Powiatu Strzeleckiego, a zgłaszany produkt (usługa) musi być wytwarzany (świadczona) przez dany podmiot w roku 2016.
W bieżącej edycji konkursu nie mogą wziąć udziału zwycięzcy edycji konkursu NPP z roku 2014. Uczestnicy będą konkurować w następujących kategoriach:
a) przetwórstwo rolno-spożywcze,
b) działalność produkcyjna,
c) działalność usługowa,
d) usługi gastronomiczno-hotelarskie.

Zgłoszenie produktu i firmy odbywa się poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganą dokumentacją. Niniejszy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.powiatstrzelecki.pl

Na zgłoszenia czekamy do 10 lutego!