K O R O N A W I R U S - Najważniejsze informacje dotyczące wirusa z Wuhan i podjętych działań z nim związanych. Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Koronawirusa - 800 190 590                                                                                                            

 

 

 

Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Badanie opinii publicznej – ankiety monitorujące funkcjonowanie administracji samorządowej

Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłosił konkurs pn. „Najlepszy produkt Powiatu Strzeleckiego 2016”, którego rozstrzygnięcie odbędzie się podczas tegorocznej Gali Lauri 2017. Celem konkursu jest wyróżnienie oraz promowanie produktów i usług wytworzonych przez producentów Powiatu Strzeleckiego. Uczestnikami konkursu mogą zostać podmioty gospodarcze, których produkty/usługi zostały zgłoszone w I etapie konkursu tj. same dokonały zgłoszenia bądź zostały zgłoszone przez gminy Powiatu Strzeleckiego, instytucje zrzeszające rolników, przedsiębiorców lub producentów rolnych. Podmioty gospodarcze muszą mieć siedzibę na terenie Powiatu Strzeleckiego, a zgłaszany produkt (usługa) musi być wytwarzany (świadczona) przez dany podmiot w roku 2016.
W bieżącej edycji konkursu nie mogą wziąć udziału zwycięzcy edycji konkursu NPP z roku 2014. Uczestnicy będą konkurować w następujących kategoriach:
a) przetwórstwo rolno-spożywcze,
b) działalność produkcyjna,
c) działalność usługowa,
d) usługi gastronomiczno-hotelarskie.

Zgłoszenie produktu i firmy odbywa się poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganą dokumentacją. Niniejszy regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.powiatstrzelecki.pl

Na zgłoszenia czekamy do 10 lutego!