Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Projekt jest skierowany do  osób  fizycznych z obszaru woj. opolskiego, które zamierzają założyć działalność gospodarczą:

• w wieku powyżej 29 roku życia (osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia - od dnia 30 - tych urodzin), w szczególności kobiety

•pozostające bez pracy (bezrobotne , poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo), które nie prowadziły działalności przez okres 12 m-cy poprzedzający dzień przystąpienia do projektu

Projekt przewiduje:

bezzwrotne wsparcie w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  które wyniesie nie więcej niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia – w ramach Dotacji na założenie działalności gospodarczej,

bezzwrotne Podstawowe Wsparcie Pomostowe w postaci środków finansowych wypłacanych miesięcznie przez okres 6 miesięcy w kwocie do 1.000,00 zł,

bezzwrotne Przedłużone Wsparcie Pomostowe w postaci środków finansowych wypłacanych miesięcznie przez okres kolejnych 6 miesięcy w kwocie do 1.000,00 zł.

• pomoc szkoleniowo-doradczą z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

Więcej informacji na stronie: http://www.spp.opole.pl/okp4-projekt.html

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminami dotyczącymi projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4” zamieszczonymi na naszej stronie internetowej: http://www.spp.opole.pl/okp4-download.html

Rekrutacja do Projektu trwa do 9 marca 2017r. – zachęcamy do składania dokumentów rekrutacyjnych!

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu wraz partnerami: Strzeleckim Centrum Obsługi Biznesu oraz Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach Działania: 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej RPO WO 2014-2020.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 77/4565600

PDFulotka OKP.pdf (1,57MB)
PDFokp plakat.pdf (2,31MB)