Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Remont obejmie jezdnię autostrady A4 w kierunku Katowic od okolic węzła „Opole Południe” do okolic węzła „Krapkowice” wraz z węzłem „Krapkowice”. Łącznie jest to około 14,4 km jezdni (od km 243+300 do km 256+740) oraz około 1,9 km jezdni na węźle, co w sumie daje 16,38 km łącznej długości remontowanej nawierzchni.

Remont obejmie pełną wymianę dwóch warstw jezdni (wiążącą i ścieralną), wymianę elementów odwodnienia oraz wymianę barier betonowych na węzłach: „Opole Południe” i „Krapkowice”.

W dniu 4 kwietnia 2017 roku (wtorek) wykonawca remontu rozpocznie ustawianie tymczasowego oznakowania pionowego. W dniu 6 kwietnia 2017 roku (czwartek) wykonawca planuje rozpoczęcie ustawianie barier separacyjnych na jezdni, po której będzie się odbywał ruch. Podczas montowania barier zajęty będzie lewy pas jezdni w kierunku Wrocławia. Prace te spowodują utrudnienia w ruchu na autostradzie A4.

We wtorek, 11 kwietnia 2017 r., planowane jest przełożenie ruchu na jedną jezdnię (północną) i  rozpoczęcie robót zasadniczych na południowej jezdni (kierunek na Katowice).

O dokładnym terminie przełożenia ruchu będziemy powiadamiać w osobnych komunikatach.

Remont autostrady obędzie się w dwóch etapach:

  1. etap 7,5 km (od Odry do węzła „Krapkowice” wraz z węzłem)
  2. etap 8,5 km (od węzła „Opole Południe” do Odry wraz z mostem)

Każdy z etapów potrwa od 5 do 6 tygodni.

W chwili zamknięcia łącznic południowych na węzłach „Opole Południe” i „Krapkowice” oraz węzła „Krapkowice” dla ruchu lokalnego (opolskiego) wyznaczone zostały objazdy drogą wojewódzką nr 409 przez Krapkowice oraz drogą krajową 45.

Zakończenie remontu przewidywane jest w połowie października z przerwą wakacyjna. Jeżeli jednak pogoda pozwoli, wykonawca deklaruje, że prace mogą się zakończyć do połowy lipca, co pozwoli uniknąć kontynuacji robót po wakacjach.

Na okoliczność remontu zostały powiadomione wszystkie służby prowadzące działania ratownicze na autostradzie. Został również opracowany plan prowadzenia tych działań. GDDKiA w celu zminimalizowania uciążliwości zadba o dokładna informację dla użytkowników o warunkach ruchu, która będzie wyświetlana na trasie autostrady na znakach zmiennej treści oraz mobilnych urządzeniach informacyjnych. Wprowadzono dodatkowe oznakowanie o zalecanej tak zwanej „jeździe na suwak”, co powinno poprawić płynność ruchu na zwężeniu.

Na odcinku remontowanym co 1 kilometr zostaną rozlokowane oznakowane punkty poboru wody pitnej, a na odcinkach tworzenia się zatorów na początku i na końcu robót rozmieszczone zostaną po 3 przenośne toalety (ulokowane co 2 kilometry).

O postępie robót i warunkach ruchu GDDKiA będzie na bieżąco informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu (aplikacja mobilna Regionalny System Ostrzegania) oraz media.

PDFA4_2017.pdf (522,73KB)
PPTA4_2017.ppt (1,37MB)
PDFKierowco pamiętaj na A4.pdf (218,81KB)