XVI Izbicki Wyścig Rowerowy o Puchar Wójta Gminy Izbicko - 21.08.2022 r.  https://izbicko.pl/6129/program-xvi-izbickiego-wyscigu-rowerowego-o-puchar-wojta-gminy-izbicko.html       DOŻYNKI GMINNE W GRABOWIE - 27-28.08.2022 r. https://izbicko.pl/6136/zaproszenie-na-dozynki-gminne-w-grabowie-27-28082022-r.html
Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC oraz RADA SOŁECKA w ROZWADZY

Zapraszają do wzięcia udziału w VIII Wojewódzkim Konkursie Wypieku Kołocza Śląskiego dnia 19.05.2017 roku godz 16:00.
Gwarantujemy dobrą, wspólną zabawę. Tegoroczny konkurs zaszczyci swoją obecnością między innymi pani EWA WACHOWICZrozmowa, wspólne zdjęcia, możliwość nabycia książki kucharskiej wraz z dedykacją. Bogaty program artystyczny w duchu tradycji śląskiej oraz wiele innych atrakcji.
ODTRegulamin.odt
ODTFormularz zgłoszeniowy.odt