Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Zapraszamy na cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów działania 1.1  Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020. Tematem spotkania będą dotacje na budowę, rozbudowę, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz finansowanie procesu powstawania innowacji. Więcej informacji w załączniku.

DOCXOgłoszenie-1.1-IV.docx (77,93KB)