K O R O N A W I R U S - Najważniejsze informacje dotyczące wirusa z Wuhan i podjętych działań z nim związanych. Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Koronawirusa - 800 190 590                                                                                                            

 

 

 

Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Badanie opinii publicznej – ankiety monitorujące funkcjonowanie administracji samorządowej

Zapraszamy na cykl spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów działania 1.1  Innowacje w przedsiębiorstwach RPO WO 2014-2020. Tematem spotkania będą dotacje na budowę, rozbudowę, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz finansowanie procesu powstawania innowacji. Więcej informacji w załączniku.

DOCXOgłoszenie-1.1-IV.docx