XVI Izbicki Wyścig Rowerowy o Puchar Wójta Gminy Izbicko - 21.08.2022 r.  https://izbicko.pl/6129/program-xvi-izbickiego-wyscigu-rowerowego-o-puchar-wojta-gminy-izbicko.html       DOŻYNKI GMINNE W GRABOWIE - 27-28.08.2022 r. https://izbicko.pl/6136/zaproszenie-na-dozynki-gminne-w-grabowie-27-28082022-r.html
Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Stowarzyszenie Kraina św. Anny rozpoczęło realizację projektu transgranicznego „Malowane dziedzictwo bez granic”. Celem projektu jest przeprowadzenie analizy i określenie współczesnych uwarunkowań oraz zaangażowania twórców zajmujących się niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Bazą opracowań i motywem przewodnim będzie zdobienie ceramiki oraz przełożenie tradycyjnego wzornictwa na inne produkty i usługi codziennego użytku. Naszym założeniem jest aby realizacja projektu przyczyniła się również do promocji zasobów Opolszczyzny, wzrostu atrakcyjności regionu, a tym samym do zwiększenia ruchu turystycznego - w tym przygranicznego.

W warsztatach wezmą udział znakomici projektanci tj. Agnieszka Pyka-Goldner, Bogdan Kosak, Ivona Janstowa oraz osoby ze świata nauki m.in. Lubomira Trojan (Zamek Cieszyn) i Iwona Piaskowska (NID).

DOCformularz zgloszeniowy wydłużony termin.doc
PDFplakat .1.1.pdf
PDFplakat 1.pdf