K O R O N A W I R U S - Najważniejsze informacje dotyczące koronawirusa i podjętych działań z nim związanych

 

 

Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Stowarzyszenie Kraina św. Anny rozpoczęło realizację projektu transgranicznego „Malowane dziedzictwo bez granic”. Celem projektu jest przeprowadzenie analizy i określenie współczesnych uwarunkowań oraz zaangażowania twórców zajmujących się niematerialnym dziedzictwem kulturowym. Bazą opracowań i motywem przewodnim będzie zdobienie ceramiki oraz przełożenie tradycyjnego wzornictwa na inne produkty i usługi codziennego użytku. Naszym założeniem jest aby realizacja projektu przyczyniła się również do promocji zasobów Opolszczyzny, wzrostu atrakcyjności regionu, a tym samym do zwiększenia ruchu turystycznego - w tym przygranicznego.

W warsztatach wezmą udział znakomici projektanci tj. Agnieszka Pyka-Goldner, Bogdan Kosak, Ivona Janstowa oraz osoby ze świata nauki m.in. Lubomira Trojan (Zamek Cieszyn) i Iwona Piaskowska (NID).

DOCformularz zgloszeniowy wydłużony termin.doc
PDFplakat .1.1.pdf
PDFplakat 1.pdf