Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:12
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 13:00 dnia 30.05.2017 do godz. 08:00 dnia 31.05.2017
Obszar: zlewnie dopływów Odry (woj. opolskie)
Przebieg: Na obszarach występowania opadów o charakterze burzowym, prognozowane są krótkotrwałe, gwałtowne wzrosty stanów wody. Niewykluczone są lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych (szczególnie na mniejszych ciekach górskich i podgórskich).
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak