K O R O N A W I R U S - Najważniejsze informacje dotyczące wirusa z Wuhan i podjętych działań z nim związanych. Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Koronawirusa - 800 190 590                                                                                                            

 

 

 

Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Badanie opinii publicznej – ankiety monitorujące funkcjonowanie administracji samorządowej

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:17
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 16:00 dnia 28.06.2017 do godz. 10:00 dnia 29.06.2017
Obszar: Województwo opolskie
Przebieg: W rejonach występowania prognozowanych opadów o charakterze burzowym stany wody będą szybko i na krótko podnosiły się do strefy wody średniej, lokalnie wysokiej. Wzrosty mogą wynieść do 50-60 cm, lokalnie, szczególnie w zlewniach górskich i podgórskich oraz w zlewniach silnie zurbanizowanych możliwe są wzrosty do 90 cm. Niewykluczone są lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak