Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Od dnia ogłoszenia konkursu do 26 maja 2017r. do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpłynęły 24 zgłoszenia koncepcji zagospodarowania terenów zielonych poszczególnych wsi, a zgłaszającymi były organizacje pozarządowe działające na terenach opolskich sołectw.

Najistotniejsze aspekty analizowane podczas oceny zgłoszonych koncepcji dotyczyły:

1. Zachowania i kształtowania naturalnej bioróżnorodności, dbałości o środowisko i zasoby przyrodnicze miejscowości,

2. Estetyki i dbałości o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego oraz ładu przestrzennego i architektonicznego,

3. Użytkowości projektu po zakończeniu jego realizacji

 

Laureatami konkursu zostali: 

I miejsce- Fundacja Wiejskie Centrum Informacyjne (Różyna gm. Lewin Brzeski) - nagroda 50 000 zł

II miejsce-Stowarzyszenie Nasz Smogorzów (gm. Namysłów)- nagroda 30 000 zł

III miejsce- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia (gm. Walce)- nagroda 20 000 zł

Wyróżnienie- Stowarzyszenie Odnowa Wsi Biedrzychowice (gm. Głogówek)- nagroda 10 000 zł 

Wyróżnienie- Stowarzyszenie "Nasza Wieś"(Utrata gm. Izbicko)- nagroda 10 000 zł 

Wyróżnienie- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipowa (gm. Grodków)-nagroda 10 000 zł

Wyróżnienie- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka ( gm. Olszanka)-nagroda 10 000 zł 

Wyróżnienie- Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gąsiorowice (gm. Jemielnica)-nagroda 10 000 zł