Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Szanowni Państwo!

W celu pomiaru poziomu zainteresowania dofinansowaniem za pośrednictwem Stowarzyszenia Kraina św. Anny w ramach nadchodzących naborów pragniemy zachęcić Państwa do wypełniania elektronicznej fiszki projektowej.

Formularz fiszki ma służyć do przedstawienia planowanej do realizacji operacji w ramach nadchodzących naborów na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Informacje uzyskane w ramach badania będą bardzo pomocne do oszacowania przewidywanej ilości złożonych wniosków w ramach przyszłych naborów.

Uprzejmie informujemy, że uzyskane informacje nie będą publikowane i służyć będą wyłącznie do użytku Stowarzyszenia Kraina św. Anny.

Swoje projekty mogą zgłaszać: JST; instytucje kultury dla której organizatorem jest JST; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania; organizacje pozarządowe; osoby fizyczne. Projekty muszą dotyczyć realizacji zadań na terenie objętym LSR.

Prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza fiszki projektowej:

FISZKA PROJEKTOWA - PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI

Termin składania fiszek: 04.08.2017r.

Zachęcamy do wypełnienia fiszek!