Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

PARK TECHNOLOGICZNO-INNOWACYJNY SP. Z O.O.

ul. Wiejska 13, 46-050 Przywory

ogłasza

taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązującą od dnia 01 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2018 roku na terenie Gminy Tarnów Opolski i miejscowości Grabów - Gmina Izbicko, na podstawie art. 24 ust. 1, ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 328) oraz Uchwały nr XXXV/271/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 13 lipca 2017 r.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczanie wody:

  • cena za dostarczanie 1 m3 wody: 3,06 zł
  • cena opłaty abonamentowej miesięcznie od jednego wodomierza głównego: 3,25 zł

Do cen i stawek dolicza się podatek od towarów i usług w obowiązującej wysokości.

 

    prezes zarządu

Wojciech Sagański