Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Stowarzyszenie Kraina św. Anny ogłosiło nabory wniosków nr 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017 o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR), finansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Zapraszamy podmioty zainteresowane dofinansowaniem do złożenia wniosków w ramach naborów 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017 w terminie od 14 sierpnia do 31 sierpnia.

UWAGA! W przypadku tej samej liczby punktów po zastosowaniu § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Programowej o kolejności na liście operacji wybranych do dofinansowania decyduje wcześniejsza data złożenia wniosku!

 

Ogłoszenie nr 4/2017

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w  tym zakresie 

w ramach Przedsięwzięcia nr VI. Nowa zrównoważona przedsiębiorczość

POBIERZ - Ogłoszenie nr 4.2017 nabór w terminie 14 - 31 sierpnia 2017r..pdf

 

Ogłoszenie nr 5/2017

Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

w ramach Przedsięwzięcia nr II. Popularyzacja lokalnych produktów i usług

 POBIERZ - Ogłoszenie nr 5.2017 nabór w terminie 14 - 31 sierpnia 2017r.pdf

 

Ogłoszenie nr 6/2017

Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

w ramach Przedsięwzięcia nr III. Działania proekologiczne

 POBIERZ - Ogłoszenie nr 6.2017 nabór w terminie 14 - 31 sierpnia 2017r..pdf

 

Ogłoszenie nr 7/2017

Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych  

w ramach Przedsięwzięcia nr IV. Wzmocnienia kapitału społecznego. Poznaj Krainę św. Anny

 POBIERZ - Ogłoszenie nr 7.2017 nabór w terminie 14 - 31 sierpnia 2017r..pdf

 

Więcej informacji na stronie internetowej: annaland.pl