Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Uprzejmie informuję, że w dniach od 3 sierpnia 2017 r. do 4 października 2017 r. został wyłożony w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicku pok. Nr 2 do wglądu UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU dla gruntów stanowiących własność osób fizycznych w miejscowości Siedlec i Izbicko.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 1991 r. nr 101, poz. 444 z późn. zm.) zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w terminie 30 dni tj. d dnia 4 września 2017 r. od wyłożenia uproszczonego planu urządzenia lasu.