Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Uprzejmie proszę osoby zainteresowane pracą w ognisku opiekuńczo – wychowawczym w Boryczy o kontakt.

Wymogi: Wykształcenie pedagogiczne.

Zatrudnienie na umowę – zlecenie od października 2017 r. 

Miesięczna ilość godzin pracy: 16.   

 

Proszę o kontakt pod nr tel. 77 461 72 21 wew.119

Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Joanna Machulak