Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Izbicki Wyścig Rowerowy o Puchar Wójta Gminy Izbicko

- Kryterium 17.09.2017 rok

MISTRZOSTWA OKRĘGU KOBIET

 

REGULAMIN

1. ORGANIZATOR

Izbicki Wyścig Rowerowy jest organizowany zgodnie z przepisami UCI i PZKol. przez:

Urząd Gminy Izbicko, ul. Powstańców Śl. 12, 47-180 Izbicko;tel.:77/461 72 60, fax: 77/463 12 54,  e-mail:

Dyrektor wyścigu: Grzegorz Koprek tel. kontaktowy: 695 579 000, e-mail: .

 

Wyścig odbędzie się w niedzielę, 17.09.2017 r.

Celem wyścigu jest popularyzacja sportu kolarskiego jako formy czynnego wypoczynku.

 

2. KLASA WYŚCIGU

Wyścig jest umieszczony w Kalendarzu OZKol.

 

3. UCZESTNICTWO

W zawodach prawo startu mają:

A) amatorzy: przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych (klasyfikacja w podziale na klasy 1-3 i 4-6), gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych oraz kategoria seniorów (kategorie: do 40. roku życia i powyżej 40 lat) czyli niestowarzyszonych osób dorosłych.

Warunkiem dopuszczenia do wyścigu jest posiadanie sprawnego roweru i sztywnego kasku a w przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo zezwolenie lekarza na udział w zawodach i pisemna zgoda rodziców.

B) licencjonowani: młodzicy, juniorzy młodsi i juniorzy, którzy posiadają ważne licencje na 2017 rok oraz aktualne badania lekarskie i są zgłoszeni przez macierzyste kluby. Koszty uczestnictwa zawodników pokrywają kluby.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia zawodników będą przyjmowane w dniu zawodów w Biurze Wyścigu usytuowanym w Publicznym Gimnazjum w Izbicku przy ul. 15 Grudnia 32, w godz. 11:30 - 13:00.

 

4. BIURO WYŚCIGU

Biuro wyścigu będzie czynne w dniu 17.09.2017 r., od godziny 11:30 pod adresem:

Publiczne Gimnazjum w Izbicku (Woj. Opolskie, Powiat Strzelecki) przy ul. 15 Grudnia 32.

Przedstawiciele ekip i zawodników muszą potwierdzić udział w wyścigu prezentując licencje w Biurze Wyścigu w godzinach od 11:30 do 13:00.

Odprawa techniczna zorganizowana zgodnie z art. 1.2.087 Przepisów Sportowych odbędzie się w obecności członków Komisji Sędziowskiej o godzinie 13:15 w Publicznym Gimnazjum w Izbicku, ul. 15 Grudnia 32.

 

 

5. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW. KLASYFIKACJA.

Zawody zostaną przeprowadzone przy ruchu całkowicie zamkniętym.

 1. Zawody dla amatorów zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami UCI iPolskiego Związku Kolarskiego jako zawody ze startu wspólnego. Zwycięzcą wyścigu zostanie zawodnik, który pokona trasę wyścigu w najkrótszym czasie. Zawodnicy, którzy w trakcie rozgrywania wyścigu będą mieli znaczną stratę czasową do czołówki, będą wycofywani przez Komisję Sędziowską na linii startu/mety.
 2. Zawody dla kategorii licencjonowanych zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami UCI i Polskiego Związku Kolarskiego jako kryteria punktowane. Organizator ustanowił lotne premie na linii startu/mety na każdym okrążeniu.

Punktacja na premiach lotnych:         1 miejsce - 5 punktów

                                                                       2 miejsce - 3 punkty

                                                                       3 miejsce – 2 punkty

                                                                       4 miejsce – 1 punkt.

O końcowej klasyfikacji decydują kolejno następujące kryteria:

 1. liczba nadrobionych okrążeń;
 2. ilość zdobytych punktów na lotnych premiach, a gdy ta jest równa:
 3. liczba zwycięstw na lotnych premiach, a gdy ta nie rozstrzyga:
 4. kolejność na mecie.

Boks techniczny będzie zorganizowany w strefie startu / mety. Organizator nie zabezpiecza pojazdów pomocy technicznej a jedynie pojazd „Koniec wyścigu”.

Zawodnicy ze znaczną stratą czasową (zdublowani) będą wycofywani przez komisję sędziowską na linii startu / mety.

W ramach kate

W ramach wyścigu rozegrane zostaną mistrzostwa okręgu kobiet w kategoriach młodziczka, juniorka młodsza, juniorka. Przewiduje się start wspólny z kategoriami męskimi.

 

6. NAGRODY

 

Nagrody rzeczowe za zajęcie 1 miejsca bony podarunkowe do wykorzystania na zakup artykułów sportowych o wartościach podanych przy poszczególnych kategoriach-  dla kategorii(przedszkolaki (100zł), amatorzy szkoły podstawowe w podziale na klasy1-3(150zł) oraz 3-6(150zł), amatorzy szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne (150zł), młodzicy 1.20(200zł), junior młodszy 1.17(200zł), junior 1.14(200zł), senior w podziale do 40lat(200zł) i pow. 40lat(200zł))

 

Nagrody rzeczowe za zajęcie 2 miejsca bony podarunkowe do wykorzystania na zakup artykułów sportowych o wartościach podanych przy poszczególnych kategoriach-  dla kategorii(przedszkolaki (80zł), amatorzy szkoły podstawowe w podziale na klasy1-3(100zł) oraz 3-6(100zł), amatorzy szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne (100zł), młodzicy 1.20(150zł), junior młodszy 1.17(150zł), junior 1.14(150zł), senior w podziale do 40lat(150zł) i pow. 40lat(150zł))

 

Nagrody rzeczowe za zajęcie 3 miejsca bony podarunkowe do wykorzystania na zakup artykułów sportowych o wartościach podanych przy poszczególnych kategoriach-  dla kategorii(przedszkolaki (50zł), amatorzy szkoły podstawowe w podziale na klasy1-3(50zł) oraz 3-6(50zł), amatorzy szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne (50zł), młodzicy 1.20(100zł), junior młodszy 1.17(100zł), junior 1.14(100zł), senior w podziale do 40lat(100zł) i pow. 40lat(100zł))

Łączna wartość nagród wynosi /3380,00zł netto/.

Dodatkowo każdy nagrodzony otrzyma materiały upominkowe.

 

7. CEREMONIA DEKORACJI

Zgodnie z art. 1.2.112 Przepisów Sportowych do dekoracji mają obowiązek zgłosić się następujący zawodnicy:

W kategorii przedszkolaków: wszyscy uczestnicy.

W pozostałych kategoriach: po 3 najwyżej sklasyfikowanych zawodników.

Dodatkowo w kategoriach amatorzy szkoły podstawowe w podziale na klasy1-3 oraz 3-6, amatorzy szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, senior w podziale do 40lat i pow. 40lat zostaną nagrodzeni po 3 najwyżej sklasyfikowani zawodnicy z terenu Gminy Izbicko.

 

Podium do ceremonii nagradzania najlepszych zawodników usytuowane będzie na boisku przy Publicznym Gimnazjum w Izbicku.

 

8. KARY

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol.

 

9. PROGRAM MINUTOWY

11:30 – 13:00

Przyjmowanie zgłoszeń w Biurze Wyścigu ;

13:15

Odprawa techniczna

13:30

Start przedszkolaków – dystans 300 m;

13:45

Start amatorów ze szkół podstawowych – 1 okr. = 5 km;

14:00

Start amatorów ze szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych – 2 okr.=10 km;

14:30

Ceremonia wręczania nagród dla dzieci i młodzieży;

15:00

Start młodzików – kryterium 4 okr. = 20 km;

15:50

Start juniorów młodszych – kryterium 8 okr. = 40 km;

17:00

Start juniorów – kryterium 10 okr. = 50 km;

17:02

Start amatorów seniorów obu kategorii wiekowych – 8 okr. = 40 km

18:15

Ceremonia wręczania nagród zawodnikom licencjonowanym i seniorom.

 

10. PLAN TRASY

Linia startu i mety będzie wyznaczona na ul. 15 Grudnia, przed PG w Izbicku.

Trasa wyścigu okrężna (długość okrążenia: 5km): Izbicko, ul. 15 Grudnia – Ligota Czamborowa – Izbicko pałac - Izbicko, ul. 15 Grudnia.

Trasa wyścigu płaska.

 

11. SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ

Sędziego Głównego i Komisarza 2 wyznaczy PZKol. a Komisję Sędziowską - Opolski Związek Kolarski.

 

12. ZASADY FINANSOWANIA

Organizator pokrywa koszty organizacyjne wyścigu.

Koszty przejazdu zawodników pokrywają macierzyste kluby. Zawodnicy powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby.

Po zawodach organizator zapewnia ekipom ciepły posiłek.

 

13. OPIEKA MEDYCZNA

Organizator zapewnia zabezpieczenie zawodów przez 1 ambulans. Dodatkowo o wyścigu poinformowany będzie Szpital Powiatowy w Strzelcach Opolskich, ul. Opolska 36a, tel. 77/461 32 91.

Lekarz wyścigu: Bernard Knosala – Tel. 606 641 484.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Zawodnicy obowiązkowo startują w kaskach ochronnych sztywnych.
 • Zawodnicy mają obowiązek przestrzegania przepisów o Ruchu Drogowym.
 • Za wypadki organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • Za rzeczy zaginione w czasie wyścigu organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

DOCRegulamin 2017k.doc (299,50KB)