Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Szkolenia, realizowane w ramach projektu „Angielska Kuźnia Talentów”, będą prowadzone przez doświadczonych lektorów metodą komunikacji  kładącą akcent na wszystkie sprawności językowe tj. mówienie, pisanie i rozumienie ze słuchu zgodnie ze standardem Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Kto może wziąć udział w kursie?
Osoby z terenu województwa opolskiego w wieku od 18 roku życia zgłaszające się z własnej inicjatywy do wzięcia udziału w celu podniesienia kompetencji językowych w ramach projektu, spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków, tj. osoby:

- mające 50 lat i więcej,

- o niskich kwalifikacjach,

- z niepełnosprawnością,

- opiekujące się osobami zależnymi,

- z terenów wiejskich w tym peryferyjnych,

- długotrwale bezrobotne,

- kobiety,

- migranci powrotni i imigranci,

 

Uczestnikom kursów zapewniamy:

- aż 120h z języka angielskiego w grupach liczących średnio 10-12 na różnych poziomach znajomości języka ( od A1 – początkujący do C2 - profesjonalny) - w zależności od potrzeb i możliwości uczestników szkoleń,

- szkolenia będą odbywać się 2 razy w tygodniu po 2h dydaktyczne, lub z inną częstotliwością, w terminach uzgodnionych z uczestnikami,

- materiały szkoleniowe (podręczniki do języka angielskiego),

- egzamin zewnętrzny TOEIC.

 

Co zyskujesz?
- konkretne umiejętności językowe,

- certyfikat potwierdzający nabycie pełnego poziomu kompetencji honorowany przez firmy na całym świecie !

By zgłosić swój udział, wypełnij dokumenty zgłoszeniowe:

- formularz zgłoszeniowy,

- test z języka angielskiego (w przypadku osób, które nie uczyły się wcześniej języka angielskiego, bądź chcą rozpocząć naukę od podstaw, wystarczy podpisać test),

i wyślij je pocztą na adres:

Centrum Szkoleniowe Masterlang

ul. Jana Kasprowicza 3/5,

31-523 Kraków.

 

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej projektu pod adresem:
www.masterlang.pl/opolskiejezyki

 

Więcej informacji o realizowanym projekcie znajdą Państwo:
pod adresem e-mail :

oraz pod numerem telefonu: 533 394 980.

Szkolenia są w 90% dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Pozostałe 10%, tj. 206 zł pochodzi ze środków uczestników szkoleń. Cena obejmuje: podręcznik teoretyczny i praktyczny, 120h kursu i egzamin zewnętrzny.

 

Projekt jest realizowany przez Centrum Szkoleniowe Masterlang, a współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego w okresie od 01 lipca 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r.

 

Serdecznie zapraszamy !