Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

      W związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 Główny Inspektorat Sanitarny w partnerstwie z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowym Centrum ds. AIDS i Biurem Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, przygotował kampanię społeczną pt.: ,,Kibicuj Zdrowiu!". Celem kampanii jest ograniczenie ryzykownych zachowań zdrowotnych, jakie mogą się pojawić  w kontekście organizacji imprez masowych. Tematyka kampanii obejmuje m.in. zdrowotne następstwa palenia tytoniu, skutki nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, profilaktykę zatruć pokarmowych oraz chorób zakaźnych, a także skutki ryzykownych zachowań seksualnych. Na potrzeby kampanii opracowane zostały ulotki nt. „5 zasad bezpiecznego i zdrowego kibicowania”, które wydane są w 4 wersjach językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej i rosyjskiej) oraz prezentacja multimedialna.

                              kibicuj-zdrowiu.jpeg

PDFULOTKA Kibicuj Zdrowiu.pdf (1,12MB)

PDFPREZENTACJA Kibicuj Zdrowiu.pdf (1,41MB)