Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W STRZELCACH OPOLSKICH ORAZ REGIONALNA INSTYTUCJA FINANSUJĄCA Z SIEDZIBĄ W OPOLU PEŁNIĄCA FUNKCJĘ POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udział w spotkaniu informacyjnym:

Zasady aplikowania o środki w ramach działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 

które odbędzie się 18 czerwca 2012r. (poniedziałek) o godzinie 11.00 na Sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, przy ul. Jordanowskiej 2

Na spotkaniu podjęte zostaną następujące zagadnienia:

1. Dla kogo przeznaczona jest dotacja

2. Jakie rodzaje kosztów kwalifikowalnych podlegają zwrotowi

3. Jaka jest intensywność wsparcia i kwota dofinansowania

4. Kryteria oceny formalnej

5. Kryteria oceny merytorycznej

6. Sesja pytań i odpowiedzi

Uwaga !!!! Rejestracja uczestników prowadzona będzie do 15 czerwca 2012 r. (piątek) do godz. 12.00

W celu rejestracji lub w przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Iwoną Jagusz, lub Panią Moniką Sętkiewicz-Dusza:

· dzwoniąc pod numer telefonu: (77) 440 17 05,

· wysyłając potwierdzenie drogą mailową na adres poczty elektronicznej: pcieg@powiatstrzelecki.pl , lub

· przychodząc bezpośrednio do siedziby Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Strzelcach Opolskich (LPI) mieszczącej się w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich, przy ul. Jordanowskiej 2 (parter, pokoju nr 7).

 

INFORMUJEMY, ŻE UDZIAŁ W SPOTKANIU INFORMACYJNYM JEST BEZPŁATNY.