Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH W STRZELCACH OPOLSKICH ORAZ LOKALNY PUNKT INFORMACYJNY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH PRZY OPOLSKIM CENTRUM ROZWOJU GOSPODARKI

serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu pn.:

„Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców  - poddziałanie 1.4.1 Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa, RPO WO 2007-2013”

które odbędzie się w dniu 28.06.2012 roku o godzinie 11.00 (czwartek)

na Sali narad Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich
przy ul. Jordanowskiej 2

Tematyka spotkania informacyjnego dotyczyć będzie

szczegółowych zasad ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach naboru wniosków do poddziałania 1.4.1 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, który zgodnie z Ramowym harmonogramem naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 (Wersja z dn. 28 maja 2012r.) planowany jest w terminie od 18 czerwca do 3 sierpnia 2012r.

Chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom prosimy o potwierdzenie udziału
w spotkaniu
do dnia 27.06.2012r. (środa) dzwoniąc pod nr tel. (77) 440 17 05, wysyłając informację pocztą elektroniczną na adres: , lub przychodząc bezpośrednio do Punktu. Siedziba Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Strzelcach Opolskich

mieści się w Starostwie Powiatowym
w Strzelcach Opolskich, przy ul. Jordanowskiej 2 (parter, pokój nr 7)
. Szczegółowych informacji udzielą Państwu konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego pani Iwona Jagusz oraz pani Monika Sętkiewicz- Dusza.

Informujemy, że udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

 

Serdecznie zapraszamy !!!