Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

PDFZarządzenie - Otwarty konkurs ofert na 2018r..pdf (12,84MB)
PDFzarządzenie - powołanie komisji konkursowej.pdf (16,74MB)
DOCXoferta_nowa.docx-1.docx (54,62KB)
DOCXsprawozdanie-doc..docx (48,16KB)
 

Oferenci ubiegający się o współpracę z Gminą Izbicko na zadania określone w ogłoszeniu składają  w sekretariacie ( pok. nr 7, I piętro ) oferty wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do  dn. 09.01.2018r. do godz. 15.00.