K O R O N A W I R U S - Najważniejsze informacje dotyczące wirusa z Wuhan i podjętych działań z nim związanych. Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Koronawirusa - 800 190 590                                                                                                            

 

 

 

Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Badanie opinii publicznej – ankiety monitorujące funkcjonowanie administracji samorządowej

Do piątku 22 grudnia 2017 na pierwszym piętrze Urzędu Gminy w Izbicku można podziwiać ręcznie wykonaną stajenkę. Autorami dzieła byli przedstawiciele naszej społeczności min. Państwo Tkocz, którzy po raz kolejny pojechali reprezentować nasze lokalne przysmaki na Jarmarku Świątecznym w Florstadt. Tam także przy współpracy z gminami partnerskimi z Niemiec, Francji oraz Belgii powstawały stajenki, z których jedną mamy okazję podziwiać w Izbicku. Serdecznie zapraszamy!