Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Stowarzyszenie MKS „Suples” w Krapkowicach jest realizatorem projektu „Własny biznes lepsza przyszłość !” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

     Celem projektu jest aktywizacja 120 Uczestników Projektu w celu zwiększenia aktywności zawodowej grup defaworyzowanych poprzez zwiększenie liczby prowadzących własną działalność gospodarczą, spośród mieszkańców woj. opolskiego, poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego oraz szkolno-doradczego. Projekt jest skierowany do osób pozostających bez pracy (w tym: bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych zawodowo) w wieku powyżej 29 roku życia, a głównie do osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Projekt jest realizowany w okresie od XI.2017-VI.2019 roku.

Projekt Własny biznes lepsza przyszłość !”skierowany jest do osób, które :

- zamieszkują teren woj. Opolskiego a przede wszystkim z gmin Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Domaszowice, Wołczyn, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Lubsza, Branice,

- ukończyły 30 rok życia,

- posiadają status bezrobotnego,

- są zagrożone wykluczeniem społecznym,            

- posiadają niskie kwalifikację zawodowe,

- chcą założyć własną działalność gospodarczą.

W ramach projektu „Własny biznes lepsza przyszłość !” oferowane jest:

- wsparcie szkoleniowe, które umożliwi uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

- bezzwrotne wsparcie finansowe w wysokości do 24 tys. zł,

- bezzwrotne wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do 1000 zł przez okres od 6 – 12 miesięcy,

- wsparcie doradcze przez cały okres trwania projektu.

Projekt pozwoli na uzyskanie nowych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji do aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym. 

Projekt trwa 20 miesięcy i udział w nim jest całkowicie bezpłatny !

Rekrutacja do projektu Własny biznes lepsza przyszłość !” potrwa do 31 maja 2018 roku.

      Własny-biznes-plakat_3000px.jpeg