XVI Izbicki Wyścig Rowerowy o Puchar Wójta Gminy Izbicko - 21.08.2022 r.  https://izbicko.pl/6129/program-xvi-izbickiego-wyscigu-rowerowego-o-puchar-wojta-gminy-izbicko.html       DOŻYNKI GMINNE W GRABOWIE - 27-28.08.2022 r. https://izbicko.pl/6136/zaproszenie-na-dozynki-gminne-w-grabowie-27-28082022-r.html
Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Protokół i zarządzenie z rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Izbicko w 2018r.

PDFProtokół z rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert.pdf

PDFZarządzenie OR 0050.6.2018 Wójta Gminy Izbicko z dnia 24.01.2018r..pdf