Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Rok 2016 był rokiem głównie przygotowań do prowadzenia nowych inwestycji, przygotowania projektów i rozeznania możliwości uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Część z przygotowanych zadań będzie realizowana w roku 2017, 2018 a nawet 2019  i dalej. Jest to zależne od terminu uzyskania decyzji o dofinansowaniu i podpisaniu umowy.

Część zadań wykonana w roku 2016

- przygotowanie dokumentacji na wykonanie odcinka sieci wodociągowej w Izbicku przy ul. Powstańców Śl. - 22.715,00

- dotacja dla Starostwa Powiatowego na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Izbicko – Grodzisko i Izbicko – Ligota Czamborowa – 37.359,00

- dotacja dla Starostwa Powiatowego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Otmice – Kamień Śl. - 9.594,00

Na drogi publiczne gminne i chodniki przeznaczono następujące kwoty:

Remont chodnika w Ligocie Czamborowej - 42.256,49

Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Otmicach - 4.978,00

Remont drogi Poznowice - Sława - 2.630,23

Remont chodnika w Boryczy - 47.541,40

Remont ul. Waryńskiego w Boryczy - 16.537,33

Utwardzenie drogi H. Sawickiej w Ligocie Czamborowej - 7.995,00

Utwardzenie części parkingu przy terenie sportowym w Izbicku - 2.100,94

Remont chodnika w Otmicach - 16.822,59

Wykonanie chodnika w Krośnicy - 36. 578,00

Wykonanie nawierzchni ul. Mickiewicza w Suchodańcu - 15.685,00

Remont kanalizacji burzowej w Izbicku - 3.936,00

Wydatki dotyczące remontu obiektu mostowego w Boryczy na rzece Jemielnica - 177.601,79

Zapewnienie mieszkań socjalnych /przygotowanie do zamieszkania - remont/ - 52.690,00

Ochotnicze Straże Pożarne na terenie gminy /Izbicko, Krośnica, Borycz, Siedlec/ - 134,785,22

Dokumentacja  dla potrzeb aplikowania o środki na zakup samochodu strażackiego  do Krośnicy - 13.407,00

Zakup stacji obiektowej dla OSP Borycz - 4.749,50

Zakup samochodów ratowniczo–gaśniczych dla OSP Borycz oraz OSP Siedlec /od gminy partnerskiej Florstadt/ - 10.976,50

Szkoły Podstawowe - 3.432.192,37

Przedszkola - 1.301.660,05

Gimnazjum - 1.467.329,79

Dowóz dzieci do szkół - 225.339,10

Koszty zadań dostosowujących kształcenie dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym - 308.084,23

Pozostałe wydatki /konkursy, Fundusz Świadczeń Socjalnych, Program ERASMUS/ - 97.318,23

Zakup patelni elektrycznej dla szkoły w Krośnicy - 7.827,72

Udziały w Spółce WIK /spłata budowy kanalizacji sanitarnej Borycz, Krośnica, Utrata, Grabów/ - 450.000,00

Oświetlenie dróg, ulic, placów - 184.669,09

Świetlice, biblioteki  - 251.961,73

Inne wydatki :

Zakup urządzeń na teren rekreacyjny w Poznowicach - 5.828,97

Zakup materiałów na wiatę w Siedlcu -  6.689,05

Zakup namiotów biesiadnych dla sołectwa Izbicko, Poznowice, Sprzęcice - 13.310,00

Wykonanie zadaszenia wiaty rekreacyjnej w Ligocie Czamborowej - 10.439,00 /+ 15.000,00 od sponsora/

Montaż oświetlenia na terenie rekreacyjnym w Sprzęcicach - 14.723,10

Wykonanie chodnika przy terenie rekreacyjnym w Grabowie - 3.000,00

Serwis i naprawa lamp solarnych na terenie rekreacyjnym w Siedlcu - 2.836,38

Remont parkingu w Sprzęcicach - 2.660,00

Zakup urządzeń na plac zabaw w Izbicku - 7.620,00

Przygotowanie części dokumentacji na  zagospodarowanie terenu wokół stawu w Izbicku -17.977,00

Zakup urządzeń na plac rekreacyjny w Utracie -  6.953,68

Zadania w zakresie kultury fizycznej:

Dotacja dla LKS Źródło Krośnica - 45.500,00

Dotacja dla UKS Orzeł - 5.500,00

Dotacja dla GK LZS Izbicko - 40.500,00

Dotacja dla Caritas m.in. na funkcjonowanie gabinetu rehabilitacyjnego w Otmicach – 97.000,00

Przygotowanie części dokumentacji na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Izbicku i gimnazjum - 29.028,00

 

Informację sporządziła Brygida Pytel