Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Obwieszczenie Wójta Gminy Izbicko

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 KROŚNICA, BORYCZ-2

 

    Wójt Gminy Izbicko, stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1073 ze zm.), zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Izbicko uchwały nr XXXV.196.2017 z dnia 23 października 2017 r., o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KROŚNICA, BORYCZ-2.  

   Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu.  Wnioski na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy w Izbicku, ul. Powstańców Śląskich 16, 47-180 Izbicko – w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

                                                                             

                                                                                            Wójt Gminy Izbicko