Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54


KOMUNIKAT
Wójta Gminy Izbicko
AZBEST

 

        W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zmianami), azbest należy do grupy substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Substancje takie podlegają sukcesywnej eliminacji przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności w trakcie przemieszczania, usuwania i dalszego wykorzystywania. Przepisy nie tylko zabraniają wprowadzania azbestu do obrotu, ale także powtórnego wykorzystania.


        W związku z tym celem przyśpieszenia procesu eliminowania azbestu z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie gminy Izbicko, Urząd Gminy w Izbicku planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu naszej gminy. Wniosek obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Osoba fizyczna ponosiłaby wówczas jedynie 15% kosztów.
W związku z powyższym ogłaszamy nabór wniosków - deklaracji (wzór w załączeniu) zainteresowanych mieszkańców w terminie do 17.02.2012 r. Liczy się kolejność zgłoszeń.
        Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy – pok. nr 4 lub pod nr tel. 77/4617221 wew. 129

Wójt Gminy
/ - /
Brygida Pytel

 

DO POBRANIA:

DOCDEKLARACJA MIESZKAŃCA.doc (30,00KB)