Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy w przedmiocie udzielenia Górażdżom Cement S.A. pozwolenia wodnoprawnego na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej w celu odwodnienia Kopalni Wapienia „Strzelce Opolskie” oraz na wprowadzenie ścieków (wód kopalnianych) pochodzących z wyrobiska do ziemi poprzez rów A-61.

PDF2012-07-17-09-32-32-01.pdf (880,35KB)