Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

      Urząd Gminy w Izbicku informuje, iż Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości - EUCPN ogła­sza konkurs na Europejską Nagrodę Prewencji Kryminalnej - ECPA. Tematem tegorocznego konkursu oraz Konferencji Dobrych Praktyk Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) jest: „Współpraca policji i społeczności lokalnych w zapobieganiu przestępczości”. W konkursie mogą uczestniczyć projekty zgłaszane przez organy administracji rządowej, samorządowej oraz organizacje pozarządowe.

Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej:  http://www.msw.gov.pl/portal/pl/626/8630/