Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Wójt Gminy lzbicko, mając na uwadze art..4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U, z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zadania: Wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Izbicko.

PDFZapytanie ofertowe.pdf (2,07MB)

DOCFormularz ofertowy.doc (33,00KB)

PDFUmowa.pdf (274,40KB)