K O R O N A W I R U S - Najważniejsze informacje dotyczące wirusa z Wuhan i podjętych działań z nim związanych. Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Koronawirusa - 800 190 590                                                                                                            

 

 

 

Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Badanie opinii publicznej – ankiety monitorujące funkcjonowanie administracji samorządowej

Wójt Gminy lzbicko, mając na uwadze art..4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U, z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie następującego zadania: Wykonanie prac związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Izbicko.

PDFZapytanie ofertowe.pdf

DOCFormularz ofertowy.doc

PDFUmowa.pdf