Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

 

SPRAWOZDANIE

z przeprowadzonego  Jubileuszowego XXV Wojewódzkiego Konkursu Gawędziarskiego „Śląskie Beranie”

Izbicko, 27.04.2018r.

W dniu 27.04.2018r. w Zespole Szkół Gminy Izbicko Publicznej Szkole Podstawowej im. F.  Myśliwca w Izbicku przeprowadzono finał Jubileuszowej XXV edycji Wojewódzkiego Konkursu Gawędziarskiego „Śląskie Beranie”. Konkurs objęty został patronatem honorowym: Marszałka Województwa Opolskiego - Andrzeja Buły, Opolskiego Kuratora Oświaty - Michała Sieka, Starosty Strzeleckiego- Józefa Swaczyny i Wójta Gminy Izbicko - Brygidy Pytel. Patronat medialny sprawowały: Radio Opole,  Radio DOXA, Nowa Trybuna Opolska, Opolski Gość Niedzielny oraz Strzelec Opolski.

Uczestnicy konkursu wzięli udział w sześciu kategoriach gawędziarskich:

 1. występy indywidualne- przedszkola
 2. scenki rodzajowe- przedszkola
 3. scenki rodzajowe „małe” (do 5 uczestników)- uczniowie szkół podstawowych
 4. scenki rodzajowe „duże” (od  6 do 10  uczestników)- uczniowie szkół podstawowych
 5. występy indywidualne (monologi)- uczniowie oddziałów gimnazjalnych i Gimnazjów
 6. występy indywidualne (monologi)- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i dorośli

W Konkursie wzięło udział 184 gawędziarzy: 56 przedszkolaków z 12 przedszkoli w monologach i scenkach rodzajowych, 15 uczniów z  9 szkół gimnazjalnych  w występach indywidualnych, 173 uczniów z 22 szkół podstawowych w scenkach rodzajowych oraz 8 dorosłych (z 4 szkół ponadgimnazjalnych) i 7 „VIP”. Do konkursu przygotowywało uczniów  59 opiekunów.

      Komisja w składzie:

 1. prof. Teresa Smolińska -  Katedra Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego
 2. dr hab. Lidia Przymuszała - językoznawca, adiunkt w Katedrze Języka Polskiego Uniwersytetu Opolskiego
 3. dr Dorota Świtała –Trybek - adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego
 4. dr Małgorzata Iżykowska – językoznawca, pracownik Państwowego Archiwum w Opolu
 5. ks. Manfred Słabo ń- ksiądz etnograf, proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Łączniku
 6. Anna Bannert - Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach
 7. Bogdan Jasiński - etnograf, Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach
 8. Ryszard Lipok - wieloletni dyrektor PSP w Izbicku, pomysłodawca i twórca konkursu „Śląskie Beranie”
 9. Norbert Kleman - Stowarzyszenie Twórców  Ludowych
 10. Helga Bieniusa - nauczycielka języka polskiego, regionalistka z Żyrowej
 11. Krystian Czech - dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury
 12. Lesław Janicki - wieloletni konsultant d.s. edukacji regionalnej WOM w Opolu
 13. Teresa Salbierz - Biblioteka Gminna w Izbicku

  Po wysłuchaniu gawędziarzy oraz obejrzeniu scenek rodzajowych przyznała:

 

W kategorii występów indywidualnych- monologi  przedszkolaków:

I miejsce: Aleksandra Mróz, „Tego się nie ukryje - moja ołma w TVN-ie!”- opiekun Beata Polańska, PP w Izbicku; Alexandra Halenka, „Wodzionka”- opiekun Karolina Trela, PP w Leśnicy

 II miejsce: Rafał Larisz, „O Rafale - organiście”, opiekun Żaneta Klimek, PP w Otmicach.

III miejsce ex aequo: Anna Wiora, „Fajer u ołmy”, opiekun Sabina Broj, oddział przedszkolny przy PSP w Gogolinie, filia Zakrzów.

W kategorii scenek rodzajowych- przedszkola:

I miejsce: PSP w malni- oddział przedszkolny, „Wodzenie niedźwiedzia”, opiekun  Klaudia Krancioch

II miejsce: PP Nr 3 w Gogolinie, „Gogolińskie szkolniki- wesołe skuśniki”, opiekun Gizela Sapok

III miejsce: PP w Krośnicy, „Każdy synek chce być strażakiem w OSP”, opiekun Sabina Warzecha

IV miejsce: PSP w Januszkowicach- oddział przedszkolny, „Zolyty”, opiekun Gabriela Gawenda, Ewa Wągrowska

W kategorii scenek „małych” rodzajowych- szkoły podstawowe :

I miejsce: PSP w Izbicku, „Zamtowy klajd”, opiekun: Monika Gołofit, Tomasz Friedrich

I miejsce: ZPO w Kadłubie, „Ludwik”, opiekun Angela Szewczyk, Ryszard Szewczyk

II miejsce: ZSP w Większycach, „Idymy do ślubu”, opiekun Elżbieta Freier

III miejsce: PSP w Żyrowej, „Klachy przy pompie”, opiekun Jolanta Kujawska

W kategorii scenek „dużych” rodzajowych- szkoły podstawowe:

I miejsce: PSP w Żędowicach, „U doktora”, opiekun Jolanta Baron

II miejsce: ZSP w Złotnikach, „Śląskie graczki podwórkowe”, opiekun Klaudia Milek, Monika Skowrońska

III miejsce: PSP w Krośnicy, „Achim się żeni”, opiekun Adriana Jarosz

Wyróżnienie: PSP w Otmicach, „Kampania wyborcza”, opiekun Jolanta Lamm, Marianna Gordzielik; PSP w Kamieniu Śląskim, „Wilijoł na Śląsku”- opiekun Danuta Wojtyra.

W kategorii występów indywidualnych- monologów- gimnazja, oddziały gimnazjalne

I miejsce: Anna Moj, „Pon Bócek na Mie wejrzoł”, opiekun Gabriela Dworakowska, PSP w Luboszycach- oddział gimnazjalny

II miejsce: Adam Kulik, „Jo żech je stond”, opiekun Urszula Ambrożewicz, SP w Toszku- oddział gimnazjalny 

III miejsce: Maria Hendel, „Cud w pierzinie”, opiekun Aneta Kurek, Violetta Besz, PG w Izbicku

IV miejsce: Antonina Kuś, „Kim jo mom łostać”, opiekun Jadwiga Breguła,  PSP w Żędowicach- oddział gimnazjalny

V miejsce: Marcin Plicko, „Jak to u nołs było”, Zespół Szkół w Komornie- oddział gimnazjalny.

W kategorii występów indywidualnych- monologów-  szkoły ponadgimnazjalne i dorośli:

I miejsce: Anna Wierszak z Zębowic, „U starki na wycugu”.

II miejsce: Wiktoria Lechowicz, „Przez motor do żeniaczki”, LO z oddziałami dwujęzycznymi w Strzelcach Op.

III miejsce:  Maksymilian Labus, “Kożdy je w czymś dobry”, ”, LO z oddziałami dwujęzycznymi w Strzelcach Op.

III miejsce: Denis Macioszek, „Bezuch wartki ciotki”, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Op.

IV miejsce: Justyna Kapica, Jak to piyrwi Se szykowało na zima”, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Op.

 

Tegoroczną, jubileuszową edycję dedykujemy Janowi Goczołowi:

„Mój Śląsk jest niewidoczną stroną księżyca.
Jego prawda pozostaje w cieniu, niewidzialna dla oślepłych. Jego cudzym światłem, kłamiącym w żywe oczy.”- Jan Goczoł

 

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim Osobom i Instytucjom, które przyczyniły się do przygotowania i realizacji Jubileuszowego XXV Wojewódzkiego Konkursu Gawędziarskiego „Śląskie Beranie” oraz  VI Izbickiego Jarmarku Folklorystycznego „W tradycji siła i moc zaklęta”  !!!

 

 

Przedstawienie Radnych Gminy Izbicko pt. „Dziura w drodze”

Przedstawienie opowiadało jak trudno załatwić załatanie dziury w drodze, która przeszkadzała frelce Ajsi jak szła z karlusem Józikiem nad rzekę. Inicjatorką i reżyserką przedstawienia była radna Renata Krawczyk. W poszczególne postacie wcielili się:

Narrator – Renata Krawczyk – Radna Gminy Izbicko

Karlus Józik – Waldemar Krawczyk – Sołtys Miejscowości Suchodaniec

Frelka Ajsia - dziołcha karlusa  i  sekretarka wójta – Urszula Koik – Radna Gminy Izbicko, Przewodnicząca Komisji  Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Planowania Przestrzennego

Sołtys – Adrian Gawlik – Radny Gminy Izbicko

Radny –  Roman Larisz - Radny Gminy Izbicko

Wójt – Andrzej Kapica – Radny Gminy Izbicko,  II Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Starosta – Guido Pastuszka - Radny Gminy Izbicko,  I Wiceprzewodniczący Rady Gminy

 

VI Izbicki Jarmark Folklorystyczny

W niedzielę 29  kwietnia br. odbył się VI Izbicki Jarmark Folklorystyczny pod hasłem „W tradycji siła i moc zaklęta", który był okazją dla mieszkańców do zobaczenia i posłuchania laureatów konkursu. Oprócz uczestników jubileuszowego konkursu gawędziarskiego na scenie zaprezentowali swoje zdolności wokalne i artystyczne:  „ECHO KROŚNICY”, „SUSKIE SKOWRONKI”, „SILESIA”- Zespół Folklorystyczny z Łubnian, Lukas Gogol - 15- letni akordeonista - zwycięzca X edycji programu „Mam Talent” oraz grupa lokalnych aktorów - Radni Gminy Izbicko w specjalnym występie. Uczestników jarmarku kusiły ciasta upieczone przez mamy izbickiej podstawówki oraz kiełbaski, hamburgery i pyszne hot-dogi serwowane przez radę rodziców gimnazjum.