Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

INFORMACJA WÓJTA GMINY IZBICKO

o przystąpieniu do realizacji zadania polegającego na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Izbicko

 

          Informuje się, że gmina Izbicko przystąpiła do I konkursu na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

W związku z tym otrzymała pomoc finansową w formie dotacji na przedsięwzięcie zgodne z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Izbicko w następującym zakresie:

  • NFOŚiGW w Warszawie – 50%
  • WFOŚiGW w Opolu – 35%
  • Gmina Izbicko – 15%

W myśl w/w obecnie na terenie Gminy Izbicko realizowane jest zadanie demontażu. transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na podstawie złożonych wcześniej przez mieszkańców wniosków.

W ramach zadania planuje się usunąć 40,88 Mg odpadów zawierających azbest.