Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

W związku z uwarunkowaniami zewnętrznymi wynikającymi z brakiem akceptacji zmian w Regulaminie Rady Stowarzyszenia Kraina św. Anny uchwalonych w dniu 19.03.2018r. zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przesyłania swoich propozycji oraz do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmian w Regulaminie Rady.

Proponowane zmiany dokumentów w związku z brakiem akceptacji:

PDFRegulamin Rady Programowej - proponowane zmiany 21.05.2018.pdf (320,80KB)

PDFzał. nr 2 Lokalne Kryteria wyboru operacji - zaproponowane zmiany 21.05.2018.pdf (384,26KB)

Natomiast pozostałe dokumenty znajdą Państwo w zakładce Dokumenty do pobrania.

Informujemy, że do dnia 23 maja 2018r. do godziny 1500 przyjmujemy uwagi oraz sugestie do zmian do Regulaminu Rady w formie telefonicznej (77 44 67 130/131), mailowej () lub osobiście w siedzibie biura.

Konsultacje społeczne odbędą się w dniu 24.05.2018r. w godzinach od 1130 do 1230 w Urzędzie Miejskim w Leśnicy.

Dni "otwartych drzwi" 24 - 25 maja w godzinach od 700 do 1500

Kolejny termin konsultacji społecznych odbędzie się w dniu 29.05.2018r. w godzinach od 900 do 1000 w biurze Stowarzyszenia.

 

Prosimy o przesyłanie swoich propozycji do zmian Regulaminu Rady!