Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich dnia 10.09.2012r. zaprasza na seminarium prawne dla osób niepełnosprawnych - „Prawo pracy dla osób z niepełnosprawnością”. Celem seminarium jest nabycie przez uczestników wiedzy z zakresu prawa pracy. Uczestnicy uzyskują informację na temat przepisów prawa. Program seminarium skupia się na prawach pracowniczych dotyczących wszystkich pracowników, jak i tych odnoszących się tylko do osób niepełnosprawnych. Wskazane są zmiany w prawie pracy, które następują na przestrzeni ostatnich miesięcy. Omawiane jest zjawisko dyskryminacji i jej rodzajów oraz zasad przeciwdziałania jej. Ponadto wskazane są różnice pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi. Charakteryzowane są obowiązki pracownika i pracodawcy. Ponadto uczestnicy uzyskują informację na temat prawidłowych terminów dochodzenia roszczeń i trybu.

Prowadzący: przedstawiciele Centrum Edukacji i Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu.

Zainteresowani proszeni są o zgłoszenie swojego udziału u doradcy zawodowego w urzędzie pracy:

Iwona Ordyniec – pokój 3, Tel 77 4621867 .