Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Fundacja Pomocy  Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko (ul. Stawnica 33 A, 77-400 Złotów) na mocy Decyzji MAiC numer 2016/2474/OR z dn. 03.07.2016r. na podstawie zezwolenia nr  343/2016/2474/OR wydanego przez Fundację Słoneczko dnia 10 czerwca 2018r.  w parku przy Pałacu w Izbicku za sprawą osób kwestujących przeprowadziła  zbiórkę w celu  pomocy w walce z chorobą SLA i ochrony zdrowia podopiecznego FUNDACJI SŁONECZKO – Bartłomieja  Makulika (Mieszkańca Gminy Izbicko).

Z ogromną radością informujemy, że dzięki Państwu w puszkach kwestarskich w wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej dla Bartka zebrano środki pieniężne w kwocie 2 846,11 zł (słownie: dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych i jedenaście groszy), które z pewnością pomogą w walce z chorobą neuronu ruchowego.