Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

DOTACJE 40 000,00 ZŁ – OSTATNI NABÓR!

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich jako Partner projektu „PO Klucz do biznesu 2!” informuje,

że drugi i OSTATNI nabór kandydatów do projektu trwa

do piątku 14 września 2012.

W RAMACH PROJEKTU:

  • zostanie udzielone wsparcie szkoleniowo – doradcze;
  • przyznawane będą jednorazowe dotacje inwestycyjne na rozwój działalności w kwocie do 40 tys. zł;
  • zostanie udzielone wsparcie pomostowe o charakterze doradczym i finansowym.

UCZESTNICY PROJEKTU to osoby bezrobotne, które:

  • zarejestrowane są w Powiatowym Urzędzie Pracy przez okres co najmniej 3 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (dniem przystąpienia do projektu będzie 26 listopad 2012, dlatego  do projektu mogą przystąpić osoby, które zarejestrowały się do dnia 24 sierpnia 2012);
  • zamieszkują teren woj. opolskiego;
  • zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób które posiadały zarejestrowaną działalność gosp. w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Wszystkie wymagane dokumenty wraz z Formularzem rekrutacyjnym i szczegółowym Regulaminem rekrutacji dostępne są na stronie Lidera Projektu:

www.poklucz.wup.opole.pl.

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Osoby do kontaktu po stronie Partnera PUP Strzelce Op.:

ul. Gogolińska 2a, 47-100 Strzelce Op.

Dorota Kozołup, Tel. 77 462 18 05, , pokój nr 10

Justyna Donat, Tel 77 462 18 18, , pokój nr 6