Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

NA STANOWISKO PRACY

Referent ds. środków trwałych w Urzędzie Gminy w Izbicku

 

           Informujemy, iż w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp.    Imię i nazwisko       Miejsce zamieszkania

 

  1. Ewa Bekiersz  - Siedlec
  2. Edyta Kotyrba - Kadłub
  3. Joanna Wolna - Kadłub

 

 

Test i  rozmowa kwalifikacyjna odbędą się dnia

28 czerwca  2018   o godz.  1000

 

 

                                                                                           27.06.2018r.     Ewa Larisz

.............................................................

(data i podpis przewodniczącego

komisji rekrutacyjnej)