Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenia w ramach projektu: “Nowe kwalifikacje mieszkańców Aglomeracji Opolskiej – nowe możliwości dla regionu”.

Zapraszamy do udziału w niżej wymienionych bezpłatnych kursach:

  1. Kurs: Dekarz – blacharz (przygotowanie do zawodu) z uprawnieniami montażysty rusztowań budowlano – montażowych metalowych
  2. Kurs: Hydraulik – monter instalacji sanitarnych (wod., kan., c.o.) - szkolenie na uprawnienia ciepłownicze, świadectwo kwalifikacji E.

Usługi dodatkowe: materiały szkoleniowe/dydaktyczne, badania lekarskie, zwrot kosztów przejazdu dla osób spoza Opola, poczęstunek-catering.

W bezpłatnych szkoleniach, w ramach projektu, mogą wziąć udział osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (bez względu na status na rynku pracy). Wsparciem w projekcie zostaną objęte osoby zamieszkałe, pracujące, uczące się (w tym również osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo) z terenu Aglomeracji Opolskiej, przede wszystkim z gmin słabo zaludnionych.

 

DOCFormularz_zgloszeniowy_Aglomeracja_Opolska.doc (153,00KB)

PDFUlotka A4 - 2 kursy Aglomeracja Opolska.pdf (421,32KB)