XVI Izbicki Wyścig Rowerowy o Puchar Wójta Gminy Izbicko - 21.08.2022 r.  Zapisy: https://dostartu.pl/izbicki-wyscig-rowerowy-o-puchar-wojta-gminy-izbicko-kryterium-21-08-2022-rok-v7933  
Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

       Zgodnie z procedurami realizacji programu „Student II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych” termin składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki wyznaczono od dnia 10.09.2012 r. do dnia 10.10.2012 r. Obszerna informacja o ww. programie zamieszczona jest na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl (zakładka „Programy i zadania PFRON”/ Programy realizowane obecnie/ STUDENT II” /”Procedury realizacji programu oraz formularze”) jak również w Opolskim Oddziale PFRON pod numerem telefonu (77) 887-20-27.