Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

W związku z panującymi wysokimi temperaturami, a co za tym idzie zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę, Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej w Izbicku zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Izbicko, aby ograniczyli pobór wody na cele inne niż socjalno-bytowe tj. podlewanie ogrodów, zraszanie trawników, napełnianie basenów.
Wzmożony dwukrotnie większy pobór wody z sieci wodociągowej wywołuje problemy techniczne w postaci obniżonego ciśnienia w instalacji wodociągowej, szczególnie na końcówkach sieci wodociągowej, co powoduje, że niektórzy odbiorcy mają problemy z zaspokojeniem swoich podstawowych potrzeb bytowych, gdy inni użytkownicy sieci wykorzystują tę wodę do celów podlewania czy zraszania trawników. W związku z zaistniałą sytuacją urządzenia na ujęciach wody nie nadążają z produkcją wody. Z góry dziękujemy za zastosowanie się do Naszej prośby !

                                                                                                 Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej

                                                                                                                                          i Wodociągowej w Izbicku