Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018r. wyborami samorządowymi, w załączeniu najważniejsze akty prawne, dotyczące przedmiotowych wyborów:

- link do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów wraz z kalendarzem wyborczym: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1561

- linki do strony Państwowej Komisji Wyborczej, na której publikowane są najważniejsze akty prawne dotyczące zarządzonych wyborów:

UCHWAŁY PKW:

http://pkw.gov.pl/490_Uchwaly

TWORZENIE KOMITETÓW:

http://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze

WSZYSTKIE INFORMACJE ORAZ WYJAŚNIENIA:

http://pkw.gov.pl/767_Wybory_samorzadowe_w_2018ampnbspr

Uchwała Rady Gminy w sprawie podziału Gminy Izbicko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu:
 

PDFUchwała nr XL.231.2018 Rady Gminy Izbicko z dnia 26.03.2018r..pdf (2,15MB)

DOCXobwieszczenie_o_okręgu_161101-1.docx (20,85KB)

Zarządzenie Wójta Gminy Izbicko w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych -  DOCZARZĄDZENIE NR OR 0050.53.2018 z dnia 07.09.2018r..doc (26,50KB)

Informacje o uprawnieniach Wyborców Niepełnosprawnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

DOC1-104-18.doc (68,50KB)

DOC1-104-18a.doc (36,50KB)

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Izbicku z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmiany terminów dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicku w celu rejestracji list kandydatów na Wójta Gminy.

DOCInformacja o dyżurach - rejestracja kandydatów na Wójta Gminy.doc (28,00KB)

Zarządzenie Wójta Gminy Izbicko nr OR 0050.61.2018 z dnia 01.10.2018r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - DOCZARZĄDZENIE NR OR 0050.61.2018.doc (27,00KB)

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania - PDFWytyczne_obwodowe_ds_przeprowadzenia_glosowania.pdf (302,68KB)

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2018r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowaniaPDFUchwała PKW - Wytyczne obwodowe ustalenie wyników - tekst ujednolicony.pdf (504,90KB)

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicku z dnia 1 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Izbicko zarządzonych na dzień 21 października 2018r. - DOCOBWIESZCZENIE z dnia 01.10.2018r..DOC (75,00KB)

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Izbicku z dnia 2 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Izbicko zarządzonych na dzień 21 października 2018r. DOCXOBWIESZCZENIE z dnia 02.10.2018r..docx (18,57KB)

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 23 października 2018r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego - DOCXObwieszczenie - wójt.docx (18,80KB)

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU I z dnia 23 października 2018r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego - DOCXObwieszczenie - rada gminy.docx (19,08KB)