K O R O N A W I R U S - Najważniejsze informacje dotyczące koronawirusa i podjętych działań z nim związanych  

                          

 

 

 

Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska zaprasza do udziału w konkursie skierowanym do młodzieży na spot filmowy NATURALNIE RÓŻNORODNA AGLOMERACJA OPOLSKA, który ma promować lokalne zasoby przyrodnicze i różnorodność biologiczną Aglomeracji Opolskiej. Konkurs trwa do 15 listopada 2018r. Zapraszamy do wzięcia w nim udziału !!!

PDFSpot filmowy.pdf

PDFRegulamin konkursu - spot filmowy.pdf

DOCXZałączniki - spot filmowy.docx