XVI Izbicki Wyścig Rowerowy o Puchar Wójta Gminy Izbicko - 21.08.2022 r.  Zapisy: https://dostartu.pl/izbicki-wyscig-rowerowy-o-puchar-wojta-gminy-izbicko-kryterium-21-08-2022-rok-v7933  
Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska zaprasza do udziału w konkursie skierowanym do młodzieży na spot filmowy NATURALNIE RÓŻNORODNA AGLOMERACJA OPOLSKA, który ma promować lokalne zasoby przyrodnicze i różnorodność biologiczną Aglomeracji Opolskiej. Konkurs trwa do 15 listopada 2018r. Zapraszamy do wzięcia w nim udziału !!!

PDFSpot filmowy.pdf

PDFRegulamin konkursu - spot filmowy.pdf

DOCXZałączniki - spot filmowy.docx