Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

        W dniu 18 września 2012r. o  godz. 1700 w siedzibie DFK w Izbicku odbyło się spotkanie eksperckie w ramach kampanii na rzecz polsko-niemieckiej dwujęzyczności „Dwa to więcej niż jeden”. Spotkanie to objęło fachowe doradztwo z zakresu dwujęzycznego wychowania dzieci i młodzieży.  Spotkanie prowadzili: pan Waldemar Gaida, Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego, ekspert w dziedzinie nauczania dwujęzycznego i prawa oświatowego oraz dr Małgorzata Wysdak, Prezes Stowarzyszenia "ProLiberis Silesiae", liderka i założycielka pierwszej szkoły stowarzyszeniowej w środowisku mniejszości niemieckiej. Eksperci odpowiadali na pytania nie tylko członków i działaczy Mniejszości Niemieckiej, ale i wszystkich osób zainteresowanych taką formą edukacji językowej swoich dzieci.