K O R O N A W I R U S - Najważniejsze informacje dotyczące koronawirusa i podjętych działań z nim związanych                        

 

 

 

Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Badanie opinii publicznej – ankiety monitorujące funkcjonowanie administracji samorządowej

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu prosi o zapoznanie się z informacją prawną dotyczącą sankcji za niszczenie i uszkadzanie znaków granicznych i geodezyjnych umieszczonych w pasie drogowym dróg krajowych.

PDFGDDKiA - informacja prawna.pdf