XVI Izbicki Wyścig Rowerowy o Puchar Wójta Gminy Izbicko - 21.08.2022 r.  Zapisy: https://dostartu.pl/izbicki-wyscig-rowerowy-o-puchar-wojta-gminy-izbicko-kryterium-21-08-2022-rok-v7933  
Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

Kierownika referatu d.s. bibliotek

  w Urzędzie Gminy w Izbicku

 

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury konkursowej naboru na w/w stanowisko została wybrana:

 

Pani  Agnieszka Joszko

zam. Izbicko

 

                   UZASADNIENIE:

 

Na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja przekonała się, że Pani Agnieszka Joszko ma odpowiednią wiedzę i predyspozycję do zajęcia stanowiska Kierownika referatu d.s. bibliotek w Urzędzie Gminy w Izbicku. Zdecydowano o zatrudnieniu kandydatki.

 

                                                             Przewodnicząca komisji konkursowej

                                                        Teresa Salbierz