K O R O N A W I R U S - Najważniejsze informacje dotyczące koronawirusa i podjętych działań z nim związanych                        

 

 

 

Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Badanie opinii publicznej – ankiety monitorujące funkcjonowanie administracji samorządowej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko

Kierownika referatu d.s. bibliotek

  w Urzędzie Gminy w Izbicku

 

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury konkursowej naboru na w/w stanowisko została wybrana:

 

Pani  Agnieszka Joszko

zam. Izbicko

 

                   UZASADNIENIE:

 

Na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej komisja przekonała się, że Pani Agnieszka Joszko ma odpowiednią wiedzę i predyspozycję do zajęcia stanowiska Kierownika referatu d.s. bibliotek w Urzędzie Gminy w Izbicku. Zdecydowano o zatrudnieniu kandydatki.

 

                                                             Przewodnicząca komisji konkursowej

                                                        Teresa Salbierz