Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

W ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom zbliżającej się zimy, zwracamy się do mieszkańców gminy Izbicko o szczególną, wnikliwą analizę sytuacji osób bezdomnych, ludzi starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz rodzin nie radzących sobie w pewnych sytuacjach życiowych z terenu sołectwa.

Wszelkie negatywne spostrzeżenia należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicku - nr tel. 77/4617206.