Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Wójt Gminy Izbicko informuje, że uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbicko – w roku 2018", umowa dotacji Nr 38/2018/G-19/OZ-ZOA/D z dnia 17 sierpnia 2018r.

Całkowita wartość zadania wynosi 21 458,79 zł z czego:

  1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (85% kosztów) –  18 239,96 zł
  2. Właściciele nieruchomości (15% kosztów) – 3 218,83 zł