Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Izbicko, dn. 30.10.2018r.

Program Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi

Konsultacja projektu 

Wójt Gminy Izbicko zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2018.450), do konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Izbicko z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Konsultacje trwają od  dnia 30.10.2018r. do dnia 13.11.2018r. do godz. 14.00.

                                                                                              Wójt Gminy Izbicko - Brygida Pytel   

 

PDFprojekt - PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 2019.pdf (651,47KB)
PDFFORMULARZ DO KONSULTACJI.pdf (199,74KB)
PDFZARZĄDZENIE w sprawie przeprowdzenia konsultacji 2019.pdf (529,76KB)