K O R O N A W I R U S - Najważniejsze informacje dotyczące koronawirusa i podjętych działań z nim związanych  

                          

 

 

 

Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994, art. 20. ust.1b) od nowej kadencji każda sesja rady gminy musi być transmitowana i nagrywana. W związku z czym zapraszamy do obejrzenia w dniu dzisiejszym o godzinie 1600 transmisji obrad pierwszej sesji nowej Rady Gminy, która przebiegać będzie według porządku obrad ustalonego przez Komisarza Wyborczego w Opolu III.

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 05.11.2018r..pdf

Transmisja I Sesji Rady Gminy Izbicko – 19.11.2018r.

http://bip.izbicko.pl/3201/transmisja-obrad-rady-gminy-izbicko.html?PagePreviewCode=FE4CD90F9E2A721FCF53519733B6DA0D&prev=1