Mobile App

Aplikacja mobilna

Na skróty

Urząd Gminy w Izbicku
47-180 Izbicko
Powstańców Śl. 12
e-mail:

tel.: 77 461 72 60
tel.: 77 461 72 21
tel.: 77 461 72 66
fax: 77 463 12 54

Komisja Rewizyjna:

 1. Krawczyk Renata - Przewodnicząca
 2. Burnos Barbara
 3. Siemski Jacek
 4. Sleziona Jacek
 5. Wieliczko Bernadeta


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Gawlik Adrian- Przewodniczący
 2. Hendel Hubert
 3. Janik Remigiusz
 4. Kuhnert Jacek
 5. Larisz Roman
 6. Nieświec Andrzej

 

Komisja Budżetu, Finansów, Inwestycji, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej:

 1. Janik Remigiusz  - Przewodniczący
 2. Gawlik Adrian
 3. Krawczyk Renata
 4. Kuhnert Jacek
 5. Litwin Stanisław
 6. Sleziona Jacek
 7. Wieczorek Rudolf
 8. Wieliczko Bernadeta

 

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej, Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego:

 1. Larisz Roman - Przewodniczący
 2. Burnos Barbara
 3. Hendel Hubert
 4. Kiklaisz Roman
 5. Litwin Stanisław
 6. Nieświec Andrzej
 7. Siemski Jacek
 8. Wieczorek Rudolf